ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ – ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΑΠΡΙΛΗ – Εργατικό Κέντρο Πειραία

ΣΕΤΗΠ

29/03/2023