Προσχέδιο κλαδικής σύμβασης ΣΕΤΗΠ

Κατεβάστε σε μορφή PDF το προσχέδιο της κλαδικης σύμβασης

 

 

 

Στείλτε παρατηρήσεις και προτάσεις στο simvasi @ setip.gr