ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΕΤΗΠ-ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ

Σ.Ε.ΤΗ.Π.

03/05/2022