ΣΕ στο ΔΜ του ΟΤΕ: ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΤΟΥ ΟΤΕ (ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ….)