ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

Σ.Ε.ΤΗ.Π.

23/12/2021