Στηρίζουμε το σωματείο εργαζομένων Atos-Unify στον αγώνα του για ΕΣΣΕ!

ΣΕΤΗΠ

05/12/2022