ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Σ.Ε ΤΟΥ ΣΕΤΗΠ στην Teleperformance ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 19:00 ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ

Σ.Ε.ΤΗ.Π.

10/10/2022