ΤΟ ΣΕΤΗΠ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ CTS

Σ.Ε.ΤΗ.Π.

20/11/2021