ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΟΤΕ

Σ.Ε.ΤΗ.Π.

28/02/2011