Για την κατάσταση στα Τηλεφωνικά Κέντρα του ΟΤΕ

Σ.Ε.ΤΗ.Π.

27/01/2011