8Η ΜΑΡΤΗ – ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΓΩΝΑ ΘΑ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ ΤΟΝ ΑΙΩΝΑ – ΟΛΕΣ & ΟΛΟΙ στη ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 8 ΜΑΡΤΗ 11:00π.μ. στο ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ στην ΕΚΔΗΛΩΣΗ του ΣΕΤΗΠ στις 15 ΜΑΡΤΗ

Σ.Ε.ΤΗ.Π.

05/03/2020