ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΣΕ

Σ.Ε.ΤΗ.Π.

20/09/2016