Ανακοίνωση Σωματειακής Επιτροπής του ΣΕΤΗΠ στην E Value