Ανακοίνωση της Σωματειακής Επιτροπής του ΣΕΤΗΠ στην Ε-value