ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΟΥΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ NOVIBET

Σ.Ε.ΤΗ.Π.

13/09/2020