ΑΝΚ ΣΕΤΗΠ για την διεξαγωγή ηλεκτρονικών εκλογών στο σωματείο ΠΑΣΥΠ – ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Σ.Ε.ΤΗ.Π.

06/07/2021