ΑΝΚ ΣΕΤΗΠ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΣΙΑ

Σ.Ε.ΤΗ.Π.

10/09/2021