ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Fantasy Sports Interactive ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ

ΣΕΤΗΠ

13/01/2021