Δεν αποδεχόμαστε τη δουλειά και ζωή λάστιχο – Οργανώνουμε την αντεπίθεση μας! Συμμετέχουμε στην παράσταση διαμαρτυρίας στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ την Τετάρτη 27/5 Στις 6.00 μ.μ

Σ.Ε.ΤΗ.Π.

21/05/2020