ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΕΡΓΑΤΩΝ, ΟΧΙ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ – ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ

Σ.Ε.ΤΗ.Π.

16/09/2019