Φωτογραφίες απο τη ΓΣ του ΣΕΤΗΠ στις 25/4/21

Σ.Ε.ΤΗ.Π.

25/04/2021