ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΘΩΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΩΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ EUROPEAN DYNAMICS

Σ.Ε.ΤΗ.Π.

12/10/2020