ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ WIND ΑΠΟ ΤΗΝ United Group και την επικείμενη συγχώνευση Wind – Nova ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΣΕWIND – ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ FORTHNET-NETMED – ΣΕΤΗΠ

Σ.Ε.ΤΗ.Π.

19/08/2021