ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΤΕ

Σ.Ε.ΤΗ.Π.

28/05/2014