Για τις απολύσεις στο τμήμα RCC-Apple της Teleperformance