Η Σ.Ε.του ΣΕΤΗΠ στη ΝΟΚΙΑ συμπαρίσταται στo δίκαιο αγώνα των συναδέλφων στη Victus