Η Σ.Ε. του ΣΕΤΗΠ στο ΔΜ του ΟΤΕ συμπαρίσταται στo δίκαιο αγώνα των συναδέλφων στη Victus