ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕΤΗΠ – ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΤΕ 25.06.20

Σ.Ε.ΤΗ.Π.

20/06/2020