ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΑΤΤΤΙΚΗΣ

Σ.Ε.ΤΗ.Π.

28/09/2020