ΚΟΙΝΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΕΤΗΠ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ VODAFONE-360 CONNECT-ΚΘΛ

Σ.Ε.ΤΗ.Π.

28/05/2021