ΚΟΙΝΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΕΤΗΠ-ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

Σ.Ε.ΤΗ.Π.

20/06/2020