ΜΗΝΥΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ CGT TELECOM ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 17/10

Σ.Ε.ΤΗ.Π.

16/10/2020