ΟΛΟΙ στην ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του ΣΕΤΗΠ στις 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 6:30μ.μ.

Σ.Ε.ΤΗ.Π.

06/12/2019