ΟΛΟΙ στην ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του ΣΕΤΗΠ στις 23/05 – ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ του ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ 21/05 6:30μ.μ. στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σ.Ε.ΤΗ.Π.

18/05/2021