ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στην NEUROSOFT – 09 Ιουλίου  8:00 – 10:00πμ

Σ.Ε.ΤΗ.Π.

09/07/2019