ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ – ΓΣ ΣΕΤΗΠ 11/12/2019