Ψηφίσμα ΓΣ ΣΕΤΗΠ 6/10/19: Καταδίκη συμφωνίας Ελλάδας – ΗΠΑ