Ψηφίσμα ΓΣ ΣΕΤΗΠ 6/10/19: Για τους εργαζόμενους στη ΝΟΚΙΑ