ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΤΗΠ ΓΙΑ WIND, VODAFONE & VICTUS