Σ.Ε. Ομιλου Vodafone : ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΤΗΝ VICTUS