Σ.Ε. στον ΟΜΙΛΟ ΟΤΕ: ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΠΑΝΕ ΧΕΡΙ ΧΕΡΙ

Σ.Ε.ΤΗ.Π.

31/10/2018