ΣΕ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΟΤΕ (κτίριο ΝΥΜΑ) : Για την μεταφορά των εργαζομένων στη Καλλιθέα.

Σ.Ε.ΤΗ.Π.

30/08/2018