Συγκροτούμε Σωματειακή επιτροπή του ΣΕΤΗΠ στην Teleperformance , 11/12, Πλάτωνος 31, Καλλιθέα