ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΥΡΗΞΕΙ ΤΟ ΣΕΤΗΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/11/2021 13:00 ΜΕ 17:00 ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΤΟΥ ΟΤΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 14:00

Σ.Ε.ΤΗ.Π.

23/11/2021