Συσκεψη Με θέμα “οργάνωση στο συνδικάτο – πάλη για δουλειά με δικαιώματα και ασφαλείς συνθήκες για τους τεχνικούς πεδίου”

Σ.Ε.ΤΗ.Π.

03/04/2021